Log in

Medewerker Economische Afdeling - Consulaat-Generaal Toronto (Part Time)

20 Jul 2017 16:50 | Anonymous member (Administrator)

Functiebenaming: Medewerker Economische Afdeling
Dienstonderdeel/post: Consulaat-Generaal Toronto
Aantal uren: 18.5

TAKEN
Ondersteunende rol voor Economische Afdelingen van het Canadese Postennet i.h.a. en van EA Toronto i.h.b.

Specifieke aandacht voor verschaffen van informatie op social media en websites over economische agenda van het Canadese Postennet i.h.a. en het CG Toronto i.h.b.

Het volgen van en rapporteren over marktontwikkelingen, sectorprofielen, wet- en regelgeving, economische stimuleringsmaatregelen en ander relevant beleid van de provinciale (en incidenteel federale) overheid.

Beantwoording van handelsvragen

Identificeren, analyseren en ontwikkelen van kansrijke sectoren en economische netwerken en  meewerken aan het opbouwen en onderhouden van het handels- en samenwerkingsnetwerk.

Begeleiding en ondersteuning Nederlands bedrijfsleven.

Inhoudelijke deelname en ondersteuning bij seminars, workshops, conferenties en doelgerichte handels- en economische activiteiten en programma’s.

Wekelijks werkoverleg van het team voorbereiden en uitwerken (agenda’s maken en notuleren.

Archiveren van de economische werkzaamheden.

Voorbeelden van WERKZAAMHEDEN zijn:
Schrijven van teksten voor intranet, website, nieuwsbrieven; Beheren van intranet en website; Beheren, onderhouden en teksten schrijven voor social media accounts; Up to date houden van factsheets en herschrijven wanneer nodig; Schrijven van uitnodigingen voor bijeenkomsten; Opzetten promotievideo’s en/of fotografie; Helpen met organiseren bijeenkomsten, workshops en trade shows; veel ad hoc klussen.

WERKOMGEVING 
De Consul Generaal en de Plv CG Toronto maken deel uit van de Economische Afdeling die verder wordt gevormd door twee full time senior beleidsmedewerker (salarisschaal 9) en een full time beleidsmedewerker (schaal 8) plus de onderwerpelijke half time beleidsmedewerkersfunctie (schaal 8). Regulier wordt de Economische Afdeling versterkt door twee  stagiairs van Nederlandse universiteiten/hogescholen.

De totale formatie van het Consulaat Generaal is Consul Generaal en Plv CG; 1 fte AZ, 2,5 fte CZ, 3.5 fte EA en 1 fte secretariaat/bedrijfsbureau. Tevens is het NFIA met 2 fte gehuisvest binnen het CG.

Het Nederlandse economische en handelsnetwerk in Canada bestaat uit de economische afdelingen van de ambassade in Ottawa, de CG’s in Toronto en Vancouver, de relevante attachés in Washington en de NFIA kantoren in Washington, Boston, Chicago en San Francisco. Incidenteel en waar relevant worden de honoraire consuls bij taken en/of werkzaamheden betrokken. De economisch medewerker is strategisch inzetbaar voor het gehele Canada brede netwerk.

VEREISTEN VOOR DE FUNCTIE

Beschikt over zeer goede Nederlandse en Engelse mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Bij voorkeur studierichting (marketing)communicatie (HBO niveau)

Kennis van en affiniteit en aantoonbare professionele ervaring met werken met sociale media en website beheer. Creatief met beeld en tekst: kan goed overweg met social media.

Uitstekende redactionele en schriftelijke vaardigheden. Ondernemend en nieuwsgierig; assertief en communicatief.

Kennis van macro en micro economische concepten en hun relevantie voor Canada en bij voorkeur ook voor Nederland.

Eerder opgedane werkervaring (3-5 jaar) in publieke of private omgeving in de economische sector.

Bewezen kwaliteiten als flexibele en zelfstandige teamspeler; veel werkzaamheden vinden plaats in overleg met het hoofd van de afdeling en/of andere beleidsmedewerkers binnen het Postennet.

Ervaring in het uitvoeren van team ondersteunende taken zoals archivering en notuleren.

Goede computervaardigheden (incl. database en web).

Belangstelling voor economische en commerciële ontwikkelingen.

Naast theoretische vakkennis en praktische vakdeskundigheid van/in het werkveld dient de functievervuller te beschikken over kennis van theoretische achtergronden en het hebben van een meer dan oppervlakkige oriëntatie buiten het eigen werkveld. De werkzaamheden zijn niet alleen gericht op vraagstukken en problemen oplossen maar deze dienen ook geanalyseerd te worden.

Netherlands-Canada Chamber of Commerce | Wilhelminastraat 184 HS | 1054 WT Amsterdam| The Netherlands | +31 (70) 2210 555 | info@nccc.trade 

Powered by Wild Apricot Membership Software