Log in

Canada verwelkomt Nederlandse tuinbouwketen met NCCC Patron Member Priva

18 Dec 2018 13:40 | Anonymous member (Administrator)

Bedrijven en instellingen uit de Nederlandse tuinbouwketen onderzoeken de mogelijkheid om een onderzoeks- en demonstratiecentrum te ontwikkelen aan de Dalhousie University in de Canadese provincie Nova Scotia. De universiteit is initiatiefnemer. De Nederlandse ambassade in Ottawa is nauw betrokken bij het tuinbouwcentrum, iHort Hub genaamd.

De iHort Hub aan de Dalhousie University moet de ontwikkeling in tuinbouwsector in de oostelijke provincies van Canada – New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island en New Foundland & Labrador – een impuls geven.

De overheden en het georganiseerde tuinbouwbedrijfsleven in deze Canadese regio willen graag de Nederlandse tuinbouwketen bij de opzet van dit centrum betrekken. De betrokken partijen tonen veel waardering voor de technologische en teeltkundige innovaties in de Nederlandse tuinbouw.

Jan Westra, Priva

Stevige contacten

Afgelopen jaren is geprobeerd om een cluster van Nederlandse bedrijven te vormen, met financiële steun vanuit het RVO-programma Partners for International Business (PIB). Opzet was om gezamenlijk actief te worden in Canada. De vorming van het PIB-cluster is uiteindelijk niet gelukt. Wel zijn in die periode stevige contacten gelegd tussen de Canadese en Nederlandse tuinbouwketen.

NCCC Patron Member Priva, is een van de bedrijven die belangstelling heeft om deel te nemen aan de iHort Hub. Priva is een Nederlands familiebedrijf dat wereldwijd installaties voor klimaat- en procesautomatisering aan glastuinbouwbedrijven levert. Het bedrijf is al dertig jaar actief in Canada. Jan Westra van Priva constateert dat de tuinbouw in Oost-Canada achterloopt op die in andere delen van het land.

Onderzoek en demonstratie 

Volgens Westra ligt de focus van het toekomstige tuinbouwcentrum op onderzoek en op demonstratie van succesvolle tuinbouwtechnologieën. Samenwerking tussen Canadese en Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en overheden in de iHort Hub kan volgens hem bijdragen aan de ontwikkeling van de Canadese tuinbouw.

Priva ziet ook perspectief in het centrum omdat hier onderzoek gedaan gaat worden naar gewasgroei onder koude klimaatomstandigheden. “Resultaten van dat onderzoek kunnen wij wereldwijd vermarkten. Dat geldt ook voor andere betrokken bedrijven.”

Speler van wereldformaat

Volgens economisch beleidsadviseur Arie Plieger van de Nederlandse ambassade in Ottawa toont de Canadese tuinbouwketen enorm veel belangstelling voor Nederlandse tuinbouwtechnologie. Hij wijst erop dat afgelopen jaren verschillende delegaties vanuit Canada Nederland hebben bezocht. “De tuinbouw staat hier volop in de belangstelling. Het land wil wat betreft voedselproductie een speler van wereldformaat worden. Voedselveiligheid, circulaire productiemethoden en precisielandbouw staan daarbij hoog op de verlanglijst. Dat zijn precies thema’s waarin de Nederlandse tuinbouwketen vooroploopt.”

Article reprinted with thanks from RVO.nl Netherlands Enterprise Agency

Netherlands-Canada Chamber of Commerce | Wilhelminastraat 184 HS | 1054 WT Amsterdam| The Netherlands | +31 (70) 2210 555 | info@nccc.trade 

Powered by Wild Apricot Membership Software