Log in

Canada is HOT!

08 Jul 2016 12:36 | Anonymous member (Administrator)

Unfortunately, this article is only available in Dutch.

Canada is hot, zeker in de levensmiddelenindustrie liggen er veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Deze conclusie kan zeker getrokken worden na de presentatie van de Canadese Investment Champion Bruce Cowper op 24 juni jl. tijdens de Informatiebijeenkomst Trade & Investment kansen in Canada voor de Food industrie bij de HAS in Den Bosch.

Bovendien willen de Canadezen heel graag met Nederlandse bedrijven samenwerken. Via een uitvoerig selectieproces is Nederland geïdentificeerd als dé partner om de Canadese Food Processing Industry naar een hoger plan te tillen, meer efficiency met Nederlandse technologie. Food Industry.pdf

Netherlands-Canada Chamber of Commerce | Wilhelminastraat 184 HS | 1054 WT Amsterdam| The Netherlands | +31 (70) 2210 555 | info@nccc.trade 

Powered by Wild Apricot Membership Software